Książki wydane

Tom 33
Agata Zawiszewska
Spór o Polską Akademię Literatury

Poznań 2022

Spis treści

Tom 31
Marcin Jauksz
Między idealizmem i naturalizmem. Jana Gnatowskiego i Józefa Kotarbińskiego dyskusja o modelu literatury i krytyki nowoczesnej

Poznań 2023

Spis treści

Tom 26
Jolanta Pasterska
Spory o powieść w dyskusjach krytycznoliterackich drugiej emigracji niepodległościowej

Poznań 2021

Spis treści

Tom 24
Tadeusz Budrewicz, Radosław Okulicz-Kozaryn
Estetyka „zdrowego rozsądku”?

Poznań 2020

Spis treści

Tom 23
Małgorzata Okulicz-Kozaryn
Brzozowski contra Miriam. Spór jednostronny.

Poznań 2022

Spis treści

Tom 22
Krzysztof Fiołek
Młodopolski spór o Sienkiewicza. Kampania oskarżycielska „Głosu” i reakcje obrońców Litwosa.

Poznań 2020

Spis treści

Tom 21
Maciej Gorczyński
Wacław Borowy versus Adam Grzymała-Siedlecki. Spór o racje literatury polskiej.

Poznań 2023

Spis treści

Tom 20
Paweł Mackiewicz
Spór o realizm 1945-1948.

Poznań 2020

Spis treści

Tom 19
Rafał Moczkodan
Uchwały Związku Pisarzy polskich na Obczyźnie – stosunek emigracji do kraju

Poznań 2020

Spis treści

Tom 18
Dariusz Pawelec
„Powinna być nieufnością”. Nowofalowy spór o poezję. 

Poznań 2020

Spis treści

Tom 17
Maria Jolanta Olszewska
Spór o przyszłość literatury polskiej, czyli polemiki ze Stefanem Żeromskim po jego odczycie „Literatura a życie polskie”

Poznań 2019

Spis treści

Tom 16
Lucyna Marzec
Spór o „Granicę” Zofii Nałkowskiej.

Poznań 2019

Spis treści

Tom 15
Sylwia Karolak
Spory o „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.

Poznań 2019

Spis treści

Tom 14
Agnieszka Kwiatkowska
Polemika wokół „Pułtawy” i „Jagiellonidy”, czyli oświeceniowy spór o kształt eposu. 

Poznań 2019

Spis treści

Tom 13
Tomasz Sobieraj
Artysta, sztuka i społeczeństwo. Spory i polemiki wokół „Confiteor” Stanisława Przybyszewskiego

Poznań 2019

Spis treści

Tom 12
Marek Stanisz
Spory o sonet we wczesnoromantycznej krytyce literackiej

Poznań 2019

Spis treści

Tom 11
Bartłomiej Krupa
Spór o Borowskiego

Poznań 2018

Spis treści

Tom 10
Wiesław Ratajczak
Spór o Conrada 1945-1948

Poznań 2019

Spis treści

Tom 9
Sylwia Panek
Spór o „niezrozumialstwo” w dwudziestoleciu międzywojennym

Poznań 2019

Spis treści

Tom 8
Aleksandra Budrewicz
„Pan Tadeusz” po angielsku. Spory wokół wydania i przekładu

Poznań 2018

Spis treści

Tom 7
Marcin Jaworski
Barbarzyńcy, klasycyści i inni. Spory o młodą poezję w latach 90. 

Poznań 2018

Spis treści

Tom 6
Tadeusz Budrewicz
Spory wokół „Romantyzmu i jego skutków”  Franciszka Krupińskiego

Poznań 2018

Spis treści

Tom 5
Tadeusz Budrewicz, Tomasz Sobieraj
W sprawie przełomu pozytywistycznego. Spory krytyczne wokół „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego

Poznań 2015

Spis treści

Tom 4
Agata Stankowska
„Wizja przeciw równaniu”.
Wokół popaździernikowego sporu o wyobraźnię twórczą

Poznań 2013

Spis treści

Tom 3
Joanna Krajewska
„Jazgot niewieści” i „męskie kasztele”.
Z dziejów sporu o literaturę kobiecą w dwudziestoleciu międzywojennym

Poznań 2010

Spis treści

Tom 2
Elżbieta Nowicka, Katarzyna Kuczyńska
Dwa głosy o sztuce: Klaczko i Norwid

Poznań 2009

Spis treści

Tom 1
Tomasz Sobieraj
Prus versus Świętochowski.
W sporze o naukowość, krytykę pozytywną i „Lalkę”

Poznań 2008

Spis treści