Informacje

Polemika (krytyczno)literacka w Polsce
– między studium przypadku a historią
literatury. Edycje krytyczne

Projekt badawczy realizowany na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
finansowany ze środków budżetu państwa
w ramach konkursu „Dziedzictwo narodowe”
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
– 11H 16 013184 – w wysokości 1 009 213 zł.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Agata Stankowska

Redakcja naukowa serii
Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
„Polemika Krytycznoliteracka w Polsce”: dr hab. Sylwia Panek